Analiza wyników badań teoretycznych i doświadczalnych

Porównanie z wynikami innych amerykańskich badań. Amerykańscy badacze dokonali próby modelowania zachowywania się konstrukcji samochodu przy zderzeniach.

Wcześniejsze badania wykazały, że na zasadniczą część nadwozia samochodu w wyniku zderzeń (np. czołowych, uderzeniach z tyłu w tylną cześć nadwozia, najechań na nieruchomą przeszkodę, zderzeniach na skrzyżowaniach) działają obciążenia analogiczne do obciążeń sztywnego ciała poddawanego działaniu udarowemu. Dla przeprowadzenia analizy zachowania się całości konstrukcji samochodu podczas zderzenia zaproponowano równoważny model, w którym wykorzystano sprężynę o nieliniowej charakterystyce, czyli sprężynę, dla której zależność ściskania i rozciągania od przykładanej siły nie jest proporcjonalna. Zależności obciążenia, od odkształcenia sprężyn o nieliniowych charakterystykach, wykorzystywanych w modelach matematycznych zderzeń samochodów do analizy każdego elementu konstrukcyjnego samochodu, zostały wyznaczone w zasadzie doświadczalnie. W rezultacie, otrzymane obliczeniowe parametry sprawdzono w eksperymentalnych zderzeniach, przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych (z nieruchomymi przeszkodami i zderzenia tylne).

Należy zaznaczyć, że dynamiczne badania części składowych nadwozi, przeprowadzone w celu wyznaczenia zależności ich odkształceń od obciążenia, wykazały, że elementy te tracą swoje właściwości sprężyste w większości przypadków przy obciążeniu udarowym, a nie podczas badań statycznych.