CZUJNIK STANU AKUMULATORA EBS

Opracowany  przez Boscha i Vartę elektroniczny czujnik stanu akumulatora składa się z czipa (jednoukładowego obwodu elektronicznego) zawierającego układ kontrolny oraz opornika do pomiaru prądu. Tworzą one wbudowany w zacisk akumulatora (klemę) moduł, mieszczący się we wnęce biegunowej większości baterii. Równocześnie z czujnikiem obie firmy opracowały oprogramowanie do rozpoznawania stanu urządzenia.
Jest ono wpisane w czip czujnika EBS. Czujnik rejestruje temperaturę otoczenia oraz napięcie i natężenie prądu w akumulatorze i na podstawie tych danych oblicza pojemność oraz stan naładowania, a także aktualną i przyszłą wydajność. Przez standardowe złącze czujnik udostępnia te informacje systemowi zarządzania energią w pojeździe, co pozwala na optymalizację procesu ładowania akumulatora i zapewnia niezawodny rozruch nawet po dłuższym postoju lub gdy podczas ostatniej jazdy duża liczba odbiorników prądu osłabiła baterię. Pierwsze seryjne samochody wyposażone w system EBS Boscha pojawią się na rynku w 2006 roku.
Ładowanie akumulatora poza samochodem to osobny problem. Proste nieregulowane ładowarki niezbyt nadają się do ładowania akumulatorów bezobsługowych – gazowanie baterii pod koniec ładowania spowoduje drastyczny spadek jej trwałości, gdy nie będzie można uzupełnić utraconej wody. Tak więc nowoczesne akumulatory pozbawione korków wlewowych powinno się ładować jedynie urządzeniami, które automatycznie ograniczają prąd ładowania po osiągnięciu określonego napięcia na zaciskach baterii. Użycie nieregulowanej ładowarki dopuszczalne jest jedynie pod stałą kontrolą procesu ładowania.