Deska rozdzielcza Fiat 125 P

tmp61a6-8Dźwignia włączenia wycieraczki i spryskiwacza ma trzy położenia: w położeniu b jest włączona praca przerywana, a w położeniu c – praca ciągła. Pociągnięcie dźwigni w kierunku koła kierownicy (strzałka zaznaczona na rys) włącza spryskiwacz szyby przedniej.

•    Wyłącznik zapłonu z urządzeniem zabezpieczającym przed kradzieżą  jest tak zbudowany, że po wyjęciu klucza sprężyna wysuwa rygiel blokujący kierownicę. Zablokowanie następuje w zależności od położenia koła kierownicy natychmiast lub po obróceniu kołem.

W celu odblokowania kierownicy należy trochę obrócić koło kierownicy, tak aby rygiel włącznika nie był zaciskany i nie występowała zbyt duża siła na kluczu (przy nadmiernej sile można uszkodzić klucz).

•    Włącznik dmuchawy ma trzy położenia. Przesunięcie włącznika w drugie położenie powoduje włączenie wolnego biegu dmuchawy, przesunięcie zaś w trzecie położenie – prędkiego biegu dmuchawy.

•    Dźwignia sterowania dopływem gorącego powietrza (11) i dźwignia sterowania dopływem zimnego powietrza (12) umożliwiają uzyskanie przewietrzania i ogrzewania wnętrza samochodu.
•    Obrotomierz (13) umożliwia ocenę obciążenia silnika, oszczędne zużywanie paliwa i nie przekraczanie dopuszczalnych prędkości obrotowych. Jeżeli podczas jazdy wzrasta obciążenie powodując zmniejszanie prędkości obrotowej silnika (np. jazda pod górę), to poniżej około 3000 obr/min należy redukować bieg na niższy, aby silnik mógł odzyskać korzystniejszy moment obrotowy (największy przy około 3900 obr/min). Oszczędne zużywanie paliwa uzyskuje się, jeżeli prędkość obrotowa silnika podczas jazdy wynosi około 3500 obr/min. Wykorzystanie prędkości obrotowej silnika jest prawidłowe, jeżeli nie przekracza się 5800 obr/min (na skali obrotomierza zakres ten oznaczono kolorem czerwonym) i tylko chwilowo korzysta się z prędkości obrotowej oznaczonej na skali kolorem żółtym.

Zapalniczkę (14) włącza się naciskając na jej gałkę do oporu. Po rozgrzaniu zapalniczka cofa się do położenia początkowego i jest gotowa do natychmiastowego użycia.

•    Włącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej samochodu Kombi (15) ma trzy położenia. Przesunięcie włącznika w drugie położenie powoduje włączenie wycieraczki, a przesunięcie w trzecie położenie dodatkowo włączenie spryskiwacza szyby. Spryskiwacz nie włącza się na stałe zwolnienie nacisku wyłącza spryskiwacz.

•    Włącznik ogrzewania szyby tylnej (16) jest stosowany w samochodach z szybą ogrzewaną. Włączenie ogrzewania szyby tylnej usuwa zapocenie szyby od strony wnętrza i oszronienie od strony zewnętrznej

•    Dźwignia zmiany biegów (22) może być wychylana w kierunkach zaznaczonych na rysunku 1.5. Czarne kółko oznacza położenie dźwigni w położeniu neutralnym. Włączenie I lub II biegu wymaga wychylenia dźwigi ii najpierw w lewo, a następnie przesunięcia do przodu lub do tyłu. W celu włączenia biegu wstecznego należy wychylić dźwignię w prawo (pokonując opór spręży ny) i włączyć bieg przesuwając dźwignię do tyłu. Bieg III lub IV włącza się bez wywierania na dźwignię sił bocznych.

•    Dźwignia hamulca postojowego, pociągnięta za uchwyt góry powoduje hamowanie kół tylnych. W celu zwolnienia hamulca należy po pociągnięciu dźwigni do góry wcisnąć przycisk (na końcu dźwigni) przesunąć dźwignię do skrajnego położenia przy podłodze.

•    Gałka ręcznego sterowania przepustnicą gaźnika (24) umożliwia zwiększenie prędkości obrotowej silnika bez potrzeby naciskania na pedał przyspieszenia. Zwiększanie prędkości obrotowej następuje przy wyciąganiu gałki

•    Uchwyt zwalniania zamka pokrywy silnika (25) pociągnięty do oporu powoduje zwolnienie zaczepu zamka i umożliwia podniesienie pokrywy Przed zamknięciem pokrywy należy uchwyt przesunąć do przodu, do położenia początkowego.

•    Gałka włączania urządzenia rozruchowego (26) służy do wzbogacania mieszanki przy rozruchu zimnego silnika.

•    Przełącznik regulatora pracy przerywanej wycieraczki (27) umożliwia uzyskanie pięciu dłuższych lub krótszych przerw w pracy, które dobiera się według potrzeby, przestawiając pokrętło regulatora w kolejne położenia Przesuwanie pokrętła w prawo skraca przerwy w pracy wycieraczki, a przesuwanie w ewo wydłuża przerwy.

•    Gniazdo wtykowe lampy przenośnej (28) ma złącze bagnetowe, do którego wtyk należy wsuwać pionowo od dołu. Gniazdo umieszczono za wspornikiem, w którym są umieszczone gałki (24 i 26).

•    Włącznik oświetlenia zewnętrznego i wskaźników (33) ma trzy położenia. W drugim położeniu (również przy wyjętym kluczu z wyłącznika zapłonu) są włączone zewnętrzne światła postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i oświetlenie zestawu wskaźników. W trzecim położeniu są włączone (przy włączonym zapłonie) światła mijania lub drogowe, zależnie od położenia dźwigni przełącznika świateł reflektorów (2).
•    Dźwignia zwolnienia pokrywy bagażnika (z lewej strony fotela kierowcy) pociągnięta do góry zwalnia zaczep zamka i umożliwia podniesienie pokrywy. Zabezpieczenie zamkniętej pokrywy następuje po dociśnięciu jej zaczepu do zatrzasku zamka.