Fiat Uno – Rozbiórka silnika

Rozbiórka silnika

■    Przymocować silnik do odpowiedniego stojaka, najlepiej z obrotową główką. Jeżeli nie dysponuje się takim stojakiem, to silnik można ustawić na stole warsztatowym i podeprzeć z obu stron drewnianymi klockami.

■    Spuścić olej z silnika.

■    Przed rozpoczęciem demontażu oczyścić dokładnie silnik z zewnątrz.

■    Odkręcić filtr oleju. Specjalny klucz do tego celu jest na ogól dostępny w sklepach motoryzacyjnych. Zamiast klucza można przygotować płótno ścierne o długości obejmującej obwód filtra oleju. Ułożyć płótno stroną ścierną na filtrze i chwytając oboma rękoma filtr odkręcić go.

■    Zdemontować rozdzielacz zapłonu, alternator i pompę paliwa, zdejmując równocześnie popychacz i podkładkę izolującą pompy. Odkręcić pompę płynu chłodzącego.

■    W silniku 900 zdemontować pokrywę zaworów i kolejno oraz stopniowo luzować nakrętki wsporników osi dźwigienek zaworowych, aż sprężyny zaworów nie będą naprężone. Unieść mechanizm napędu zaworów i jako całość odłożyć na bok. Wyjąć z głowicy drążki popychaczy zaworów i wbić je kolejno w kawałek tektury, oznaczając przy tym numery cylindrów.

■    W silnikach 1100/1300 odkręcić z przodu osłonę paska zębatego. Zapoznać się ze wskazówkami podanymi w podrozdziale „Ustawianie rozrządu”. Zwolnić napięcie paska zębatego, luzując nakrętki napinacza. Rolkę napinającą wcisnąć do środka i z powrotem dokręcić nakrętkę. Zsunąć ostrożnie pasek z kół zębatych. Po zdjęciu paska nie wolno już obracać wału korbowego, ponieważ tłoki mogą uderzać w grzybki zaworów. Najlepiej jest unieruchomić koło zamachowe odpowiednim narzędziem. Jeśli pasek zębaty ma być ponownie użyty, to należy od razu sprawdzić jego stan techniczny. Pasek nadający się do dalszego użytku powinien być tak przechowywany, aby nie doszło do jego załamania lub bocznego wygięcia. Najkorzystniej zawiesić pasek na gwoździu.

■    W silniku 900 poluzować stopniowo śruby głowicy w kolejności odwrotnej do pokazanej na rysunku 2.10. Zdjąć głowicę, pomagając sobie w razie potrzeby gumowym młotkiem.

■    W silnikach 1100/1300 odkręcić pokrywę zaworów i zdjąć ją. Poluzować stopniowo śruby głowicy w kolejności odwrotnej do pokazanej na rysunku 2.11, a następnie całkowicie wykręcić. Zdjąć głowicę, pomagając sobie w razie potrzeby gumowym młotkiem, i usunąć uszczelkę.

■    Obrócić silnik na stojaku, a jeśli jest ustawiony na stole warsztatowym, położyć na bloku cylindrów.

■    Unieruchomić koło zamachowe (wkrętak włożyć w jeden z zębów wieńca; w silnikach 1100/1300 koło zamachowe powinno być dodatkowo zablokowane) i odkręcić sprzęgło (stopniowo i po przekątnej). Wyjąć tarczę sprzęgła. Można odkręcić również koło zamachowe.

■    Zdemontować miskę olejową.

■    W silniku 900 odkręcić przednią pokrywę łańcucha rozrządu.

■    Odkręcić przewód olejowy powrotny przy pokrywie tylnej panewki głównej oraz zdemontować pompę oleju.

■    W silniku 900 wyjąć przez otwór w bloku koło napędzające rozdzielacz zapłonu. Koło to znajduje się w tym miejscu, gdzie zwykle jest umieszczony rozdzielacz zapłonu. Odkręcić śrubę samozabezpieczającą mimośrodu napędzającego pompę paliwa. Wyjąć krzywkę mimośrodową oraz umieszczone poniżej na wałku koło zębate. Jednocześnie z kołem zębatym wałka rozrządu ściągnąć kolo zębate wału korbowego razem z łańcuchem rozrządu.

■    Wsilnikach 1100/1300 przez otwór po rozdzielaczu zapłonu wyjąć zębnik stykający się z wałkiem pośrednim. Odkręcić płytkę mocującą wałek pośredni i ostrożnie wysunąć wałek przez przednią ściankę kadłuba, nie uderzając przy tym o tulejkę przedniego łożyska. Wałek pośredni napędza rozdzielacz zapłonu, pompę oleju i przez krzywkę mimośrodową – pompę paliwa.

■    Odkręcić z kadłuba przednią i tylną pokrywę pierścienia uszczelniającego (w silnikach 1100/1300 tylko przednią).

■    W silniku 900 od strony miski olejowej odkręcić śrubę, która służy jako element ustalający przedniej tulejki wałka rozrządu. Wysunąć ostrożnie z kadłuba wałek rozrządu z tulejką przednią. Zwracać przy tym uwagę, aby nie uszkodzić środkowej tulejki wałka oraz jego czopa tylnego.

■    Wyjąć popychacze zaworów z otworów w kadłubie lub obrócić silnik, pozwalając na wypadnięcie popychaczy.

■    Tak obrócić wał korbowy, aby dwa wykorbienia były ustawione do dołu.

■    Odkręcić pokrywy korbowodów i zdjąć je razem z półpanewkami. Pokrywa stopy i korbowód powinny być zaopatrzone w numer odpowiadający numeracji cylindrów. W silniku 900 numery te są umieszczone po przeciwnej stronie niż wałek rozrządu, natomiast w silnikach 1100/1300 po przeciwnej stronie niż wałek pośredni. Jeżeli nie są widoczne żadne cyfry, to przed odłożeniem pokrywy należy ją ołówkiem odpowiednio oznaczyć. Podobnie należy uczynić z korbowodami podczas późniejszego ich wyjmowania. Półpanewki powinno się od razu połączyć (np. taśmą samoprzylepną) z przynależnymi pokrywami. Pokrywa stopy korbowodu numer 1 znajduje się od strony napędu rozrządu.

■    Trzonkiem młotka wybić z cylindrów od dołu tłoki z korbowodami .

■    Usunąć ewentualny pierścień z nagaru znajdujący się na krawędzi otworu cylindra, ponieważ może utrudnić wyjęcie tłoka.

■    Usunąć półpanewki ze stóp korbowodów i połączyć je z odpowiednimi pokrywami (np. taśmą samoprzylepną). Zwrócić uwagę na oznaczenie korbowodów.

■    Odkręcić śruby pokryw panewek głównych i sprawdzić, czy pokrywy mają od strony wałka rozrządu (lub wałka pośredniego) swoje numery. Najmniejszy silnik ma trzy panewki główne, podczas gdy większe silniki mają pięć panewek. Jeśli nie jest widoczna żadna cyfra, to należy odpowiednio oznaczyć pokrywę łożyska i jego gniazdo wskrzyni korbowej. Łożysko numer 1 znajduje się od strony koła pasowego.

■    Unieść ostrożnie z podpór wal korbowy, uważając, aby nie wypadły półpierścienie służące do regulacji luzu osiowego wału. W silniku 900 półpierścienie te są umieszczone przy tylnej podporze (od strony koła zamachowego), natomiast w silnikach 1100/1300 przy środkowej podporze.

■    Wyjąć półpanewki z gniazd i połączyć (np. taśmą samoprzylepną) z półpanewkami pokryw.