Fiat Uno – Składanie silnika

Składanie silnika

Składanie silnika odbywa się w kolejności odwrotnej niż rozbiórka. Należy przy tym zwrócić uwagę na poniższe wskazówki.

■    Oczyścić wszystkie kanały olejowe i wodne. Do głowicy nic mogą przy tym przedostać się żadne zanieczyszczenia i ciała obce. Przed zamontowaniem części poruszających się należy je nasmarować olejem silnikowym.

■    Należy wymienić wszystkie uszkodzone nakrętki, śruby, blaszki zabezpieczające i uszczelki.

■    Wytrzeć gniazda w skrzyni korbowej i włożyć do nich suche półpanewki. Zwrócić uwagę, aby panewki wróciły na swoje miejsce. Sprawdzić, czy do zewnętrznej powierzchni panewek nie przykleiły się żadne zanieczyszczenia.

■    Sprawdzić luz w panewkach głównych, według wskazówek podanych na stronie 65.

■    Wnętrza panewek posmarować olejem i ostrożnie ułożyć na nich wał korbowy. Włożyć półpierścienie do ustalania luzu osiowego i zmierzyć luz poprzeczny walu. Do dyspozycji są półpierścienie o zróżnicowanej grubości.

■    Włożyć kolejno pokrywy łożysk głównych z półpanewkami i lekko ostukać gumowym młotkiem. Śruby pokryw dokręcić momentem 69 N • m (silnik 900) lub 80 N m (silniki 1100/1300), obrócić kilkakrotnie wał korbowy, sprawdzić, czy nie występują zacięcia.

■    Wprowadzić od góry do cylindrów tłoki złożone z korbowodami. Jeśli są montowane tłoki wyjęte wcześniej z silnika, to muszą wrócić do odpowiednich cylindrów. Przed wsunięciem każdego tłoka ścisnąć opaską pierścienie tłokowe.

■    Sprawdzić luz w panewce stopy korbowodu (patrz s. 63). Włożyć półpanewki w stopę i pokrywę korbowodu. Tylna strona półpanewek musi być czysta, a wewnętrzna posmarowana olejem.

■    Sprawdzić, czy zgadzają się cyfry wybite na korbowodzie i jego pokrywie, a następnie dokręcić śruby korbowodowe momentem 41 N • m (900) lub 51 N • m (1100/1300). Cyfry muszą się znaleźć po przeciwnej stronie wałka rozrządu lub po tej samej stronie co wałek pośredni.

■    Wsilniku 900 włożyć do bloku cylindrów naolejone popychacze i wsunąć wałek rozrządu. Wałek należy ostrożnie przesuwać przez podpory łożyskowe, aby ich nie uszkodzić. Włożyć przednią tulejkę wałka rozrządu i ustawić w jednej linii jej otwór gwintowany z otworem pod śrubę ustalającą. Wkręcić śrubę.

■    W silnikach 1100 i 1300 zamontować wałek pośredni i zębnik, który może zająć dowolne położenie. Podczas późniejszego wkładania rozdzielacza zapłonu należy jednak zębnik doprowadzić do prawidłowego ustawienia.

■    Obrócić wał korbowy, aż tłoki 1. i 4. cylindra znajdą się w położeniu ZZ, a następnie przykręcić koło zamachowe, zachowując „zgranie” jego znaków ustawczych. Przed dokręceniem śrub kola zamachowego, momentem 44 N • m (900) lub 83 N m (1100/1300). zablokować koło w odpowiedni sposób.

■    W silniku 900 włożyć oba koła zębate w łańcuch rozrządu tak, aby znaki ustawcze znalazły się w jednej linii. Koło wału korbowego wsunąć na czop, nie wypychając przy tym włożonego klina. Powoli obracać wałek rozrządu, aż da się wsunąć drugie koło zębate i dopiero wtedy całkowicie wcisnąć na czopy oba koła. Włożyć koło mimośrodowe napędzające pompę paliwa tak, aby kołek wszedł w otwór. Wkręcić śrubę, mocując w ten sposób krzywkę i koło zębate na wałku rozrządu.

Pozostałe czynności wykonuje się w kolejności odwrotnej niż podczas demontażu. Zakładanie głowicy zostało opisane w następnym rozdziale.