Fiat Uno – Tłoki i korbowody – Weryfikacja części

TŁOKI l KORBOWODY – Weryfikacja części

Usunąć nagar z denka tłoka środkiem rozpuszczającym lub drewnianym skrobakiem. Sprawdzić, czy tłok nosi ślady uszkodzenia, porysowania lub ubytków materiału. Tłoki montowane fabrycznie mają selekcje A, B, C, D i E.

Oznaczenie selekcji jest wybite na spodzie bloku cylindrów. Jako część zamienna występują tylko tłoki selekcji A, C i E. Średnicę tłoka mierzy się prostopadle do osi sworznia tłokowego, poniżej denka tłoka w odległości 40 mm (silnik 900) lub 51 mm (silniki 1100/1300). Ponadto tłoki zostały podzielone na trzy grupy selekcji: 1. 2 i 3 w zależności od średnicy sworznia tłokowego. Oznaczenie tej grupy selekcji jest umieszczone od spodu tłoka na piaście sworznia. Należy na to zwrócić uwagę, wymieniając tłok o wielkości nominalnej, natomiast selekcja te nie odgrywa żadnej roli podczas zakładania tłoków nadwymiarowych, ponieważ są one dostarczane ze sworzniami. Określić mikromierzem grubość pierścieni tłokowych i zmierzyć luz montażowy w poszczególnych rowkach tłoka, używając do tego szczelinomierza. Jeśli luz przekracza dopuszczalną wartość, to należy użyć nowych pierścieni tłokowych. Pierścienie, podobnie jak tłoki, również występują w tych samych grupach nadwymiarowych. Dodatkowo należy sprawdzić luz zamka pierścienia w otworze cylindra. W tym celu trzeba pierścienie kolejno wkładać do cylindra, z którego zostały wyjęte, i przesuwać o około 25 mm odwróconym tłokiem. Następnie zmierzyć szczelinomierzem odległość między końcami pierścienia. Czynność tę należy przeprowadzić również dla nowych pierścieni, ponieważ mają niekiedy zbyt mały luz. Jeśli zdarzy się taki przypadek, to luz zamka można powiększyć pilnikiem.