Hybrydy

„Hybryd” to: „mieszaniec, czyli osobnik powstały w wyniku krzyżowania na drodze płciowej dwóch różnych genetycznie form rodzicielskich, np. odmian, ras, gatunków; charakteryzuje go często zwiększona żywotność”. W przypadku pojazdów mechanicznych układem hybrydowym przyjęto nazywać układ napędowy, w którym współdziałają dwa lub więcej źródła energii i napędu.
Źródło pierwotne wytwarza energię, źródło wtórne akumuluje ją. Najczęściej (choć nie zawsze) tę pierwszą funkcję pełni silnik spalinowy, drugą –  akumulatory elektrochemiczne. Maszyna elektryczna o pracy odwracalnej – silnik lub generator prądu
–    stanowi ogniwo pośrednie, rodzaj przekładni, łączącej oba zespoły. Hybrydowy układ napędowy może być skonfigurowany szeregowo; wówczas cała energia źródła pierwotnego jest zamieniana w energię elektryczną, a następnie mechaniczną. Wadą takiego rozwiązania jest niska sprawność, wynosząca ok. 55%, spowodowana kilkakrotną transformacją energii. W kombinacji równoległej część energii silnika spalinowego jest przetwarzana na energię elektryczną, a część na mechaniczną, napędzającą koła pojazdu. Celem stosowania układów hybrydowych jest połączenie i wykorzystanie zalet, wykazywanych przez różne źródła napędu w różnych warunkach. Obecny wzrost zainteresowania układami hybrydowymi spowodował rozwój elektroniki, ułatwiającej sterowanie i pozwalającej na pełne wykorzystanie ich możliwości. Pewną barierę stanowią jednak nadal wysokie koszty produkcji.