KADŁUB SILNIKA Naprawa – Fiat Uno

KADŁUB SILNIKA

Po starannym oczyszczeniu kadłuba silnika, najlepiej w ciepłym roztworze sody, należy kanały olejowe przedmuchać sprężonym powietrzem. Jeśli podczas kontroli stwierdzi się pęknięcia, to kadłub należy wymienić. Sprawdzić należy również gniazda panewek głównych, ponieważ czasami może nastąpić obrócenie się panewki, powodujące uszkodzenie gniazda. Jeśli zdarzył się taki przypadek, to panewkę i kadłub należy wymienić, a ponadto sprawdzić stan czopa wału korbowego (ewentualnie przeszlifować na wymiar naprawczy).

Niewielkie rysy na gładzi cylindrów można usunąć bardzo drobnoziarnistym płótnem ściernym, pod warunkiem, że luz tłoka w cylindrze nie przekracza 0,15 mm. W przypadku zbyt dużego luzu należy przetoczyć wszystkie cylindry i zastosować nadwymiarowe tłoki.

Luz montażowy tłoka określa się w wyniku pomiaru średnic otworu cylindra i tłoka. Należy pamiętać, że średnicę tłoka mierzy się w odległości 40 mm (silnik 900) lub 51 mm (silniki 1100/1300) od denka tłoka. Do pomiaru cylindrów trzeba użyć średnicówki, którą ustawia się na trzech wysokościach (na górze, w środku i na dole), zarówno wzdłuż, jak i w poprzek osi silnika. Odczytane wartości najlepiej jest przenieść na arkusz pomiarowy. W ten sposób otrzymuje się wielkość zużycia gładzi i można od razu określić następny wymiar naprawczy. Cylindry nowego silnika są pod względem wymiarów średnicy podzielone na pięć grup selekcyjnych: A, B, C, D i E. Oznaczenie grupy jest wybite na dolnej płaszczyźnie kadłuba. Aby stwierdzić, do której grupy zalicza się pomierzony cylinder, należy skorzystać z danych.

Jeśli pomiar wykaże zużycie, stożkowatość lub owalność nie przekraczające 0,15 mm, to wystarczy honowanie cylindrów. Kiedy zużycie jest większe niż 0,15 mm, wtedy trzeba przetoczyć wszystkie cylindry i użyć tłoków nadwymiarowych (0,2, 0.4 i 0.6 mm). Wytaczając cylindry silnika 900 należy zachować luz montażowy tłoka w granicach 0.050…0,070 mm, a w silnikach 1100/1300    0,070…0,090 mm.

Sprawdzić powierzchnie przylegania kadłuba za pomocą liniału krawędziowego i szczelinomierza. Liniał kładzie się na kadłubie wzdłuż osi, poprzecznie oraz po przekątnej, i próbuje wsunąć blaszki szczelinomierza o różnej grubości pod liniał, w połowie jego długości. Jeśli wielkość szczeliny przekracza 0,10 mm, to powinno się splanować powierzchnię, zbierając jednak tylko konieczną warstwę materiału. Sprawdzić gniazda popychaczy (tylko silnik 900) i gniazda wałka rozrządu (w silnikach 1100/1300 wałka pośredniego). Jeśli po zmierzeniu średnic otworów pod popychacze okaże się, że gniazda są równomiernie zużyte, to można próbować zastosować popychacze nadwymiarowe, których średnica zewnętrzna jest większa o 0,05 lub 0,10 mm od nominalnej. Gdyby konieczne było powiększenie otworów, to można użyć rozwiertaka firmy Fiat lub przestawnego o średnicy 14 mm.

Sprawdzić stan tulejek wałka rozrządu lub pośredniego. Tulejki można wyciągać i wciskać przyrządem specjalnym A.60350 (silnik 900). Ze względu na to, że tulejki po wciśnięciu muszą być rozwiercane. polecamy zlecenie wymiany tulejek ASO-Fiat. Przednia tulejka wałka rozrządu jest dostarczana w stanie już rozwierconym na gotowo i jest klasyfikowana według średnicy zewnętrznej oraz wielkości otworu. Tulejki te są dostępne w czterech rozmiarach (B, C, D lub E), których oznaczenie jest wybite na kadłubie. Podczas montażu tulejek należy zwrócić uwagę, aby kanał olejowy gniazda znalazł się w osi otworu smarowego tulejki.