PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WŁASNOSCI AKUMULATORÓW

akumulator-oznaczenie1.    Pojemność akumulatora wyrażona w amperogodzinach (Ah).

Np. dziesięciogodzinna pojemność 44 Ah oznacza, że przez 10 godzin można pobierać z akumulatora prąd o natężeniu 4,4 ampera. Pojemność baterii nie powinna być mniejsza niż wskazana przez producenta auta, natomiast użycie baterii o zbyt dużej pojemności może spowodować jego złą współpracę z układem ładowania. Na pojemność konkretnego akumulatora wpływają:
•    natężenie pobieranego prądu; im wyższe jest owo natężenie/ tym mniejsza pojemność
•    temperatura elektrolitu; im wyższa jest temperatura elektrolitu, tym pojemność jest większa, a przy spadkach temperatury pojemność maleje
•    zużycie akumulatora; im starszy akumulator, tym mniejsza jest jego pojemność, ponieważ w jego płytach powstają ubytki masy aktywnej.

2.    Maksymalny prąd rozruchu wyrażony w amperach. Parametr ten wskazuje natężenie prądu, jaki może oddawać akumulator w temperaturze  -18°C przy spadku potencjału do 1.4 V w czasie 30 s, oraz do 1.0 V w czasie 180 s. Można zasadniczo powiedzieć, że im większy prąd rozruchu, tym lepiej, gdyż akumulator będzie wykazywał się wtedy dużym zapasem zdolności rozruchowej.

3.    Napięcie nominalne wynoszące 6,12 lub 24V – musi być zgodne z wymaganym dla konkretnego samochodu.