PÓŁOSIE NAPĘDOWE – Fiat Uno

uno polosiePÓŁOSIE NAPĘDOWE

Półosie są połączone z przekładnią główną przez przeguby trójpalcowe, które są smarowane olejem ze skrzyni biegów. Od strony piast kół półosie mają przeguby homokinetyczne kulowe.

Poniższy opis ogranicza się do przedstawienia czynności wymontowania/zamontowania kompletnej półosi. ponieważ w przypadku uszkodzenia zaleca się wymianę całej półosi. Lewa i prawa półosie są nierównej długości, o czym trzeba pamiętać, kiedy wymienia się zespół z jednej strony.
99% wszystkich uszkodzeń jest wynikiem popękania osłony gumowej przegubu. Dlatego też nieszczelną osłonę należy niezwłocznie wymienić. Osłony przegubów trójpalcowych dodatkowo uszczelniają skrzynię biegów przed wyciekami oleju. Przez pękniętą osłonę może więc wyciekać olej przekładniowy.

Wymianę półosi przeprowadza się, korzystając z rysunku, w następujący sposób.

■    Usunąć dużą opaskę zaciskową osłony gumowej (19), znajdującą się z tyłu koła przedniego.

■    Zsunąć osłonę gumową (10).

■    Wytrzeć smar z przegubu.

■    Za pomocą specjalnych szczypiec rozciągnąć pierścień osadczy (20) i w tym samym czasie przesunąć półoś w stronę skrzyni biegów. Teraz można zdjąć pierścień osadczy (20).

■    Tak głęboko wcisnąć półoś w skrzynię biegów, aby nastąpiło jej rozłączenie z przegubem kulowym.

■    Odkręcić pokrywę boczną (4) lub (15) od skrzyni biegów.

■    Wysunąć ze skrzyni biegów przegub trójpalcowy (11) lub (17). Na dłuższej półosi (1) tak obrócić przegub trójpalcowy (11), aby znalazł się w jednej linii z wycięciami w obudowie. Dzięki temu wymontowanie półosi będzie znacznie łatwiejsze.

■    Usunąć z piasty koła miseczkę na smar i odkręcić nakrętkę czopa piasty (24).

■    Wysunąć czop z piasty pociągając za przegub kulowy.

Sprawdzić stopień zużycia wielowypustu. Przegub trójpalcowy jest unieruchomiony na wałku pierścieniem osadczym (13). Oczyścić przegub kulowy (21) i sprawdzić, czy nie ma nadmiernego luzu i czy nie są zużyte bieżnie kulek. W razie potrzeby zamontować nowy przegub.

Sprawdzić luz łożysk przegubu trójpalcowego i gdy jest nadmierny – wymienić przegub. Sprawdzić stan osłon gumowych (8) i (10); popękane lub porowate wymienić. Wymienić pierścień uszczelniający (7) niezależnie od stanu tulei (6).

Montaż elementów przeprowadza się w kolejności odwrotnej. Przegub kulowy (21) napełnić smarem i założyć opaski (9) i (19) na osłony. Należałoby wspomnieć, ze do naciągnięcia opasek producent przewidział specjalne narzędzie (A.81118), które zapewni szczelniejsze połączenie niż zwykłe szczypce.

Nakrętkę czopa piasty (26) dokręca się momentem 265 N • m. Po dokręceniu nakrętkę trzeba zabezpieczyć, ściskając jej kołnierz (narzędzia specjalne A.74140/3 i A.74140/1).