Regulacja luzu zaworów – Fiat Uno

Regulacja luzu zaworów

Regulację luzu zaworów przeprowadza się na silniku zimnym (dotyczy to obu typów silnika).

Silnik 900

Luz zaworu ssącego wynosi 0.15 mm, a wydechowego 0.20 mm. Zbyt mały luz zaworu wydechowego doprowadzi do jego nadpalenia, ponieważ w stanie nagrzanym po rozszerzeniu się cieplnym zawór nie będzie się całkowicie zamykał, co spowoduje przepływ gorących spalin do kolektora wydechowego. Ponadto luz zaworów decyduje o czasach rozrządu oraz skoku zaworów, a tym samym ma wpływ na moc silnika.

Luz zaworów mierzy się szczelinomierzem między dźwigienką a końcem trzonka zaworu. Ustawienie luzu zależy w dużym stopniu od wyczucia sprawdzającego. Dlatego też polecamy tak wyregulować luz, aby szczelinomierz dawał się wsunąć końcem pod dźwigienkę. a następnie przesunąć głębiej dopiero pod takim naciskiem, który spowoduje wygięcie blaszki.

Zdjąć pokrywę zaworów, włączyć piąty bieg i przetaczając samochód obrócić odpowiednio wal korbowy (dla ułatwienia można wykręcić świece zapłonowe). Zawory reguluje się w podanej w tablicy kolejności.

Mijanie się dźwigienek
zaworowych przy cylindrze

Regulowanie zaworów cylindra

1

4

3

2

4

1

2

3

 

Aby ustawić luz zaworów, należy poluzować nakrętkę kontrującą przy dźwigience zaworowej, a następnie odpowiednio obrócić wkrętakiem śrubę regulacyjną. Obracanie w prawo zmniejsza luz, a w przeciwną stronę zwiększa. Podczas dokręcania nakrętki kontrującej trzeba przy trzymać śrubę regulacyjną, aby nie zmieniła swojego położenia. Po dociągnięciu nakrętki jeszcze raz sprawdzić luz i w razie potrzeby skorygować. Założyć pokrywę zaworów z nową uszczelką.

Luz zaworów można regulować tylko przy zamontowanej głowicy, inaczej niż w silnikach ohc.

Silniki 1100/1300

Dzięki umieszczeniu wałka rozrządu w głowicy luz zaworów daje się regulować również w głowicy wymontowanej. Sposób pomiaru luzu szczelinomierzem pokazano na rysunku 2.29. Silnik należy tak obracać, aby krzywka nad sprawdzanym zaworem była skierowana do góry, jak to pokazano na rysunku 2.29. Zapisać zmierzoną wartość, ponieważ będzie potrzebna do obliczenia grubości podkładki regulacyjnej.

Wymagany luz zaworów wynosi 0,40 mm dla zaworu ssącego i 0,50 mm dla zaworu wydechowego. Jeżeli luz jest zbyt duży, należy użyć grubszej podkładki, natomiast jeśli zbyt mały — cieńszej. Podkładki regulacyjne występują w zakresie grubości od 3,25 do 4.70 mm, stopniowanej co 0,05 mm.

Należy zwrócić uwagę, że do wymiany podkładek potrzebne są specjalne narzędzia, a mianowicie jedna dźwignia do wciśnięcia popychacza oraz druga do przytrzymania popychacza kiedy podkładka będzie wyjmowana zakrzywionymi szczypcami lub wydmuchiwana sprężonym powietrzem. Metodą zastępczą, bez użycia specjalnych narzędzi, byłoby wymontowanie obudowy wałka rozrządu, wymiana podkładek i ponowne założenie obudowy.