Rodzaje wypadków drogowych i ich klasyfikacja

tmpbf7c-1Pod pojęciem wypadku drogowego należy rozumieć zdarzenie powstałe podczas ruchu rozmaitych środków transportu i powodujące w rezultacie ofiary w ludziach lub straty materialne. Najcięższym z wymienionych w klasyfikacji rodzajem wypadku drogowego jest zderzenie samochodu z nieruchomą przeszkodą (przegrodą). Następstwa tego rodzaju wypadku drogowego są na ogól bardziej ciężkie od następstw innych zderzeń, nawet na dużych prędkościach. Na przykład, zderzenie z nieruchomą sztywną przeszkodą z prędkością 60 km/h jest równoznaczne w skutkach zderzeniu czołowemu dwóch samochodów jadących naprzeciw siebie z prędkościami 60 km/h. Oprócz tego. wymieniona prędkość czołowego zderzenia zmniejsza się w zależności od zmiany kierunku zderzenia z czołowego na boczne względem osi symetrii samochodów. Zwiększaniu wartości przemieszczenia bocznego towarzyszy wzrost prędkości kątowej obrotu samochodów w chwili zderzenia. A to powoduje, że następstwa wypadku drogowego są mniej ciężkie.

Mimo iż zderzenia czołowe są mniej niebezpieczne od zderzenia z nieruchomą przeszkodą, nie oznacza to jednak, że ich skutki są niniejsze. Zderzenia czołowe są również bardzo ciężkimi i niebezpiecznymi wypadkami; one to właśnie, według danych zagranicznych, obejmują 30… 70% wszystkich wypadków drogowych. Zespół badawczy amerykańskiego laboratorium aeronautyki w Cornell opublikował następujące dane: zderzenia czołowe są przyczyną 56,5% wszystkich wypadków drogowych, najechanie z. tyłu – 7.8%  inne zderzenia samochodów stanowią 43,9% zderzeń czołowych, a zderzenia pojedynczych samochodów — 12%. Przy prędkości mniejszej od 65 km/h następuje 50% zderzeń czołowych.

Urazowość w zderzeniu czołowym w zależności od prędkości samochodu można wyjaśnić za pomocą modelu swobodnego spadania ciała.

tmp377-1Porównanie stopnia ciężkości obrażeń doznanych w rezultacie zderzenia czołowego samochodów w zależności od ich prędkości ze stopniem obrażeń doznanych w rezultacie upadku człowieka z określonej wysokości

Można stąd wyciągnąć wniosek, że przy czołowym zderzeniu samochodów, poruszających się z prędkością 30 km/h, ciężkość urazów pasażerów odpowiada skutkom upadku człowieka z wysokości 4 m.

Urazowość w następstwie zderzenia czołowego rośnie wraz ze zwiększeniem prędkości. Przy dwukrotnym zwiększeniu prędkości, ta wspomniana równoważna wysokość zwiększa się czterokrotnie.