Składanie skrzyni biegów – Fiat Uno

Składanie skrzyni biegów

■    Wszystkie uszczelki zastąpić nowymi.

■    Kompletny mechanizm różnicowy włożyć w prawą część obudowy po wyregulowaniu napięcia wstępnego łożysk w sposób opisany w poprzednim podrozdziale.

■    Wałek główny razem z napędowym wprowadzić w łożyska.

■    Wsunąć wałek z kołem zębatym wstecznego biegu i zabezpieczyć płytką.

■    Wprowadzić widełki w tuleje przesuwne i zamontować wodziki z mechanizmem blokującym. Przykręcić widełki do wodzików.

■    Nasunąć drugą część obudowy i uszczelnić masą silikonową.

■    W obudowę włożyć oba łożyska kulkowe.

■    Skręcić śrubami obie części obudowy. Zwrócić uwagę na łatwość obracania wałków.

■    Położyć płytę pośrednią, uszczelnić masą silikonową i umocować środkową śrubą.

■    Zamontować wałek włączania biegów i sprawdzić łatwość przesuwania wodzików.

■    Nasunąć parę kół zębatych 5. biegu, zamontować łożysko igiełkowe.

■    Włożyć tuleję przesuwną z wałkami.

■    Włączyć jednocześnie 5. i 1. bieg, wkręcić na wałki główny i napędowy nowe nakrętki i dokręcić je momentem 118 Nm.

■    Zabezpieczyć nakrętki przez zaciśnięcie.

■    Wyłączyć 5. i 1. bieg.

■    Przykręcić widełki 5. biegu do wodzika.

■    Zamontować kulki i sprężyny mechanizmu ustalającego położenie wodzików. Założyć pokrywę z nową uszczelką.

■    Sprawdzić łatwość włączania poszczególnych biegów.

■    Zamontować pokrywę łożyska przekładni głównej z pierścieniem regulacyjnym i nowym „o-ringiem”. Śruby dokręcić momentem 25 Nm.

■    Założyć pokrywę tylną obudowy powleczoną silikonową masą uszczelniającą. Śruby pokrywy dokręcić momentem 25 Nm.

■    Skrzynię biegów wyposażyć w linkę prędkościomierza, wyłącznik świateł cofania i pokrywę wewnętrznego mechanizmu zmiany biegów. Pokrywę tę uszczelnić masą silikonową.

■    W obudowę mechanizmu różnicowego wsunąć kołnierze przekazujące napęd na półosie (dotyczy silnika 1300 Turbo). Zwrócić uwagę na właściwe osadzenie pierścieni sprężystych.

■    Wkręcić korek spustu oleju.

■    Po zamontowaniu skrzynię biegów napełnić olejem SAE ZC 90 w ilości 3,25 dm3, Do celów sportowych można użyć oleju ATF Dexron II. Nie wolno stosować olejów mineralnych o symbolu EP.