Składanie tłoka i korbowodu – Fiat Uno

Składanie tłoka i korbowodu – Fiat Uno

W silniku 900 sworznie tłokowe są wciskane w główkę korbowodu, podczas gdy w silnikach 1100/1300 są typu pływającego.

Silnik 900

Sworznie tłokowe są pasowane na wcisk w główkach korbowodów, natomiast obracają się w tłokach. Jeśli zachodzi konieczność wymiany tłoków, to operację tę powinno się zlecić ASO-Fiat, ponieważ niezbędne jest dysponowanie odpowiednim oprzyrządowaniem.

Aby nie spowodować uszkodzeń, należy przyjąć następujący sposób postępowania.

■    Zsunąć kolejno pierścienie z tłoka. Można przy tym użyć paska z blachy lub kartonu, aby końce pierścienia nie porysowały ścianki tłoka.

■    Wycisnąć pod prasą sworzeń z zespołu złożeniowego tlok – korbowód.

■    Tulejka w główce korbowodu jest pasowana na wcisk i do jej wyciśnięcia lub wciśnięcia należy użyć specjalnego trzpienia. Po wciśnięciu tulejka musi być rozwiercana na określony wymiar. Jeśli tulejka uległa niewielkiemu zużyciu lub sworzeń jest w niej luźny, to można ją rozwiercić i zastosować sworzeń nadwymiarowy. W takim przypadku trzeba również powiększyć otwory pod sworzeń w tłoku.

■    Ze względu na ciasne pasowanie sworznia w korbowodzie tulejkę możn3 montować dopiero wtedy, kiedy główka korbowodu zostanie podgrzana do temperatury 280 C. Do tego celu nadaje się płyta grzejna z regulacją temperatury lub można po prostu włożyć korbowód do piecyka kuchenki.

■    W czasie podgrzewania korbowodu należy wsunąć pierwszy sworzeń na trzpień montażowy  założyć tulejkę prowadzącą i całość skręcić śrubą. Śrubę tę powinno się dokręcać tylko ręką, aby przy cieplnym rozszerzaniu się sworznia wprowadzanego w podgrzany korbowód nie nastąpiło jej zaciśnięcie.

■    Wyjąć korbowód z piecyka i umocować w imadle, używając azbestowych podkładek.

■    Na korbowód nasadzić tłok tak. aby cyfra wybita na stopie korbowodu znalazła się po przeciwnej stronie oznaczenia grupy selekcji na tłoku. Wkładanie narzędzia ze sworzniem tłokowym musi przebiegać bardzo szybko, ponieważ stygnący korbowód może zbyt wcześnie zacisnąć sworzeń. Trzpień ze sworzniem tłokowym należy wsunąć do oporu.

W podobny sposób postępuje się z pozostałymi tłokami.

Silniki 1100/1300

Po wyjęciu pierścieni zabezpieczających sworzeń tłokowy daje się on ręką wycisnąć z tłoka i korbowodu. Sworzeń montuje się ręką w stanie naolejonym (dotyczy to również piasty w tłoku i tulejki w główce korbowodu). Sworzeń nie powinien się jednak wysuwać z korbowodu pod własnym ciężarem.
Nominalne sworznie tłokowe są podzielone na klasy zależnie od pasowania w tulejce korbowodu.
Podczas montażu sworznia nie wolno zapomnieć o założeniu nowych pierścieni zabezpieczających. Po założeniu tłoka i korbowodu należy sprawdzić równoległość ich osi na specjalnym przyrządzie (rys. 2.39). Pojawienie się szczeliny między sprawdzianem kątowym a pionową płaszczyzną przyrządu świadczy o skrzywieniu lub skręceniu korbowodu. Ponowne użycie takiego korbowodu jest bezcelowe. Jeśli nie dysponuje się takim przyrządem, to czynność tę należy zlecić ASO-Fiat. Korbowody można prostować odpowiednimi widełkami.