Sprawdzanie cewki zapłonowej – Fiat Uno

Sprawdzanie cewki zapłonowej – Fiat Uno

Cewka zapłonowa powinna być utrzymywana w stanie czystym i suchym, przewody elektryczne nie mogą być luźno osadzone.

Aby wykryć ewentualne uszkodzenie cewki zapłonowej, należy postępować w sposób niżej opisany (opis nie dotyczy silnika 900 ES).

■    Z kopułki rozdzielacza wyjąć przewód wysokiego napięcia prowadzący z cewki zapłonowej i jego koniec zbliżyć do masy na odległość około 10 mm.

■    Zdjąć kopułkę z rozdzielacza zapłonu i zewrzeć styki przerywacza, przetaczając samochód z włączonym biegiem.

■    Włączyć zapłon.

■    Rozewrzeć styki przerywacza wkrętakiem owiniętym taśmą izolacyjną (nie wolno dotykać masy) i zaobserwować, czy towarzyszy temu przeskok iskry z końca przewodu na masę. Brak iskry świadczy o uszkodzeniu cewki zapłonowej.

Aby sprawdzić obwód pierwotny cewki i rozdzielacza zapłonu, zdjąć kopułkę i ściągnąć palec. Poddać styki przerywacza oględzinom. Odłączyć od rozdzielacza cienki przewód prowadzący od cewki zapłonowej i między zaciski podłączyć lampkę kontrolną. Włączyć zapłon i powoli przetaczać samochód z włączonym biegiem. Zaświecenie lampki przy zamkniętych stykach i zgaśnięcie przy otwartych oznacza, że obwód pierwotny jest sprawny. Natomiast brak świecenia lampki świadczyć może o zanieczyszczeniu styków lub przerwie w obwodzie. Jeśli lampka świeci się przy otwartych stykach, wskazuje to na istnienie zwarcia do masy i przypuszczalnie uszkodzenie kondensatora. Szybkie wypalanie się styków może być również spowodowane przez niesprawny kondensator.