Sprawdzanie elementów rozrządu – Fiat Uno

Sprawdzanie elementów rozrządu – Fiat Uno

Wałek rozrządu

W celu sprawdzenia wałka rozrządu należy umocować go w kłach tokarki lub ułożyć na dwóch pryzmach i do środkowego czopa przystawić czujnik zegarowy. Obracać powoli wałek. Jeśli czujnik wskaże bicie przekraczające 0.1 mm, to można wykonać próbę prostowania wałka. Wskazania czujnika nie mogą jednak przekraczać 0,2 mm (bicie rzeczywiste wynosi połowę wskazań czujnika). Przy tej okazji można zmierzyć wznios wszystkich krzywek i porównać z wartościami wymaganymi dla danego silnika. Zmniejszony wznios krzywek oznacza mniejszą moc silnika. Osełką do polerowania można usunąć tylko całkiem niewielkie ślady zarysowań. Jeżeli zużycie jest większe, wałek trzeba wymienić.

Zmierzyć średnice czopów łożyskowych wałka rozrządu i porównać z wymaganymi wartościami. Określić średnicę wewnętrzną wciśniętych tulejek; różnica obu wymiarów stanowi luz ułożyskowania wałka rozrządu.

Sprawdzić, czy tulejki są prawidłowo osadzone w gniazdach. Tulejki nie mogą być owalne, a otwory smarowe muszą pokryć się z kanałami olejowymi w kadłubie (sprawdzić wprowadzając drut). Tulejki dają się wymieniać przez wybicie. Nowe tulejki należy wbijać ostrożnie i później rozwiercać na odpowiedni wymiar.

Na zewnętrznej stronie każdego gniazda są wybite litery, które określają wymiar tulejki. Te same litery można znaleźć przy każdym otworze obok otworu smarowego.

Popychacze

Robocza powierzchnia popychacza, stykająca się z krzywką, powinna być całkowicie gładka. Niewielkie nierówności dają się jednak usunąć osełką do polerowania. Popychacz i jego gniazdo nie mogą być owalne oraz wykazywać zbyt dużego luzu. Do dyspozycji są popychacze nadwymiarowe 0,05 i 0,10 mm (tylko dla silnika 900). Należy pamiętać, aby rozwiercając gniazdo, zachować wymagany luz montażowy popychacza.

Wałek pośredni (silniki 1100/1300)

W silnikach ohc (1100/1300) wałek pośredni znajduje się w tym miejscu, gdzie w silniku ohv (900) jest umieszczony wałek rozrządu, to znaczy w kadłubie silnika. Związek wałka pośredniego z rozrządem polega jedynie na tym, że jest wspólnie ustawiany oraz napędzany paskiem zębatym. Wałek pośredni jest podparty w kadłubie na dwóch łożyskach ślizgowych i napędza bezpośrednio pompę oleju, rozdzielacz zapłonu oraz przez koło mimo-środowe pompę paliwa. Wałek pośredni można wymontować, po zdjęciu z niego koła zębatego, w następujący sposób.

■    Odkręcić płytkę mocującą.

■    Wyciągnąć ostrożnie wałek z kadłuba.

Pomiary luzu łożysk i ich wymianę przeprowadza się analogicznie, jak w przypadku wałka rozrządu silnika 900.