Sprawdzanie panewek korbowych Fiat Uno

Sprawdzanie panewek korbowych

Niewielkie zadrapania na panewkach można usunąć bardzo drobnoziarnistą osełką. W przypadku większych rys panewki trzeba wymienić. Luz między panewką a czopem wału korbowego mierzy się w następujący sposób.

■    Oczyścić z oleju czop korbowy i panewkę. Na czop lub pokrywę korbowodu położyć poprzecznie kalibrowany pręcik plastykowy „Plastigage PG 1″. którego grubość odpowiada wymaganemu luzowi.

■    Założyć pokrywę korobowodu i przykręcić śrubami, stosując moment dokręcenia 41 Nm (silnik 900) lub 51 Nm (silniki 1100/1300). Wału korbowego nie wolno teraz już obracać. Z tego też powodu założyć od razu dwa korbowody. Zwrócić uwagę, aby włożony pręcik nie przebiegał nad otworem kanału olejowego.

■    Z powrotem odkręcić pokrywę korbowodu i porównać ściśnięty pręcik z dołączoną skalą. Najszersze miejsce na skali odpowiada najmniejszemu luzowi i odwrotnie.

■    Luz między panewkami a czopami korbowymi powinien mieścić się w granicach 0,026…0.084 mm (silnik 900) lub 0,036…0.086 mm (silniki 1100/1300). Jeśli luz jest zbyt duży, to trzeba przeszlifować wszystkie czopy, aby użyć pod wymiarowych panewek. Występują cztery wartości podwymiarów panewek. Jeżeli zużycie jest niewielkie, wystarczy czopy spolerować lub lekko przeszlifować i zaopatrzyć w nowe panewki. (Uwaga! Metodę tę stosować tylko, jeżeli zużycie jest rzeczywiście niewielkie, ponieważ w innym przypadku naprawę trzeba będzie niedługo powtórzyć.)