Sprawdzanie rozdzielacza zapłonu – Fiat Uno

Sprawdzanie rozdzielacza zapłonu – Fiat Uno

Sprawdzić, czy przewody zapłonowe nie są luźno osadzone w gniazdach kopułki. W razie potrzeby zsunąć kapturki gumowe z gniazd, mocno wcisnąć końce przewodów w tulejki i ponownie nałożyć kapturki, które nie mogą być porowate ani popękane.

Zdjąć kopułkę z rozdzielacza zapłonu. Musi ona być od środka zawsze sucha i czysta. Przetrzeć suchą szmatką. Miejscowe zebranie się zanieczyszczeń świadczy o pęknięciu kopułki w tym miejscu. Z uwagi na prawdopodobieństwo przebić napięcia taką kopułkę powinno się wymienić.

Sprawdzić łatwość przesuwania elektrody węglowej w środku kopułki. Wyciągnąć z gniazda węgielek i sprężynę, oczyścić i ponownie włożyć. Nie zmieniać napięcia sprężyny. Sprawdzić, czy cztery boczne elektrody nie są wypalone. Ślady wypalenia świadczyłyby o uszkodzeniu kondensatora. W przypadku wątpliwym wymienić kondensator. Nierówności na elektrodach lub palcu rozdzielacza można usunąć drobnym pilnikiem, natomiast nie powinno się używać papieru ściernego. Młoteczek wymaga wymiany, jeśli jego element ślizgowy uległ takiemu zużyciu, że nie ma możliwości ustawienia przerwy między stykami, która powinna wynosić 0.37…0,43 mm (nie dotyczy silnika 900 ES).

Zużycie elektrody węglowej w kopułce nie powinno przekraczać 0,3 mm (porównać z nową elektrodą). Sprawdzić stan styków przerywacza. Srebrna, lśniąca powierzchnia styków świadczy o prawidłowym działaniu układu zapłonowego. Styki nadpalone, z wżerami lub niebieskim nalotem wskazują na uszkodzenie kondensatora. Szare, utlenione styki świadczą o zbyt małym odstępie między nimi. Olej i zanieczyszczenia powodują powstanie narostu na stykach, który można usunąć nożem (nie używać papieru ściernego lub pilnika). Później styki przemyć chlorometanem. Elementy układu zapłonowego nie mogą być brudne lub zatłuszczone. Zanieczyszczenia usuwa się szmatką nasączoną chlorometanem. Regularnie należy smarować wałek rozdzielacza, wpuszczając kilka kropel oleju silnikowego na filc. Sprężyny ciężarków odśrodkowego regulatora wyprzedzenia zapłonu nie mogą być nadmiernie rozciągnięte (ten typ regulatora nie występuje w silniku 900 ES). Na wymianę należy używać tylko sprężyny przeznaczone do danego typu rozdzielacza zapłonu. Jest to ważne, kiedy trzeba zastąpić stare, rozciągnięte sprężyny, które powodują zbyt duże zmiany zapłonu. W celu sprawdzenia działania odśrodkowego regulatora wyprzedzenia zapłonu można skorzystać z diagramów.