Sprawdzanie wału korbowego Fiat Uno

Wał korbowy silnika 900 ma trzy czopy główne, cztery przeciwciężary i cztery czapy korbowe. Wał korbowy silników 1100/1300 ma pięć czopów głównych.

Sprawdzić, czy na czopach głównych i korbowych oraz na ściankach wykorbień nie ma pęknięć. Niewielkie rowki można usunąć drobnoziarnisty osełką. Jeśli jednak stwierdzi się większe zużycie lub owalizację czopów, to należy zlecić szlifowanie walu korbowego pod następny wymiar naprawczy panewek.

Pomiar czopów wału korbowego przeprowadza się mikromierzem. Należy zwrócić uwagę, aby przyrządu nie przystawiać do otworów olejowych. Jeśli owalizacja przekracza 0,005 mm. to należy przeszlifować wszystkie czopy: podobnie w przypadku występowania większych rowków. Po szlifowaniu trzeba oczyścić wewnętrzne kanały olejowe benzyną lub naftą pod ciśnieniem. Jeśli stwierdzi się większe osady w kanałach, to należy usunąć zaślepki i dokładnie oczyścić kanały pod ciśnieniem. Założyć nowe uszczelki i używając trzpienia uszczelnić je w otworach.

Wyważenie sprawdza się na płycie do prostowania i dwóch pryzmach. Ułożony na nich wał korbowy z kołem zamachowym i sprzęgłem nie może się obrócić w jakimkolwiek ustawieniu. Obracanie się wału w jedną stronę świadczy o istnieniu niewyważenia, które można zrównoważyć za pomocą kitu. Masa kitu (zmierzona na wadze do listów) określa wielkość niewyważenia. Aby wyważyć wal, należy na tylnej powierzchni kola zamachowego wywiercić odpowiedni otwór. Czynność tę należy wykonywać ostrożnie, pod ścisłą kontrolą, aż uzyska się całkowite usunięcie niewyważenia.

Po szlifowaniu czopów i wyważeniu wału zaleca się umieścić go między kłami tokarki i do środkowego czopa głównego przystawić czujnik zegarowy. Obracając powoli wał korbowy, obserwować wskazania czujnika. Jeśli bicie wału przekracza 0,003 mm (czujnik pokazuje większą wartość niż 6/1000 mm), to wał wymaga prostowania.