Srebro w akumulatorze

Producenci dodają do stopów srebro, które znacząco poprawia trwałość i wydajność akumulatorów – przykładem są tu baterie Bosch Silver. Wiadomo, że srebro to jeden z najlepszych przewodników prądu. Kratka wykonana z drobnokrystalicznego stopu wykorzystującego srebro ma istotnie mniejszą rezystancję (opór wewnętrzny) od tradycyjnej ze stopu np. ołowiu z wapniem. Użycie stopu srebra ogranicza erozję masy aktywnej z płyt akumulatora, zwiększa odporność na niskie temperatury, a także na częste cykle ładowania i rozładowania. Producent zaleca ten rodzaj akumulatorów m.in. do eksploatacji miejskiej, charakteryzującej się częstymi rozruchami silnika, między którymi bateria nie zawsze zostaje w pełni naładowana. Kolejny parametr, który udało się poprawić dzięki zastosowaniu stopu srebra, to zwiększenie odporności na wstrząsy. Podczas jazdy akumulator poddawany jest znacznym drganiom, które wpływają na jego trwałość. Wskutek czego może dojść do stopniowego uszkadzania kratek oraz odpadania masy czynnej z płyt.