Archiwa tagu: akumulator

CZUJNIK STANU AKUMULATORA EBS

Opracowany  przez Boscha i Vartę elektroniczny czujnik stanu akumulatora składa się z czipa (jednoukładowego obwodu elektronicznego) zawierającego układ kontrolny oraz opornika do pomiaru prądu. Tworzą one wbudowany w zacisk akumulatora (klemę) moduł, mieszczący się we wnęce biegunowej większości baterii. Równocześnie …

Akumulatory a ekologia

Niektóre akumulatory produkowane przez firmę Optima wykorzystują obydwie technologie – żelową oraz orbitalną, czyli spiralną. Optima stara się jeszcze bardziej uniezależnić swe baterie od wpływu wibracji, udoskonalając swoje produkty poprzez stosowanie płyty przeciwwibracyjnej nazwanej V-tech. Dzięki takiemu rozwiązaniu odporność na …

Technologia orbitalna

Radykalnym sposobem na zwiększenie mocy rozruchowej akumulatorów było uformowanie ich cel zgodnie z tzw. technologią orbitalną. Stosuje ją firma Exide w modelach Maxxima, a także firma Optima, która była jej twórcą. W takiej baterii zwiększono powierzchnię aktywną i zmniejszono opór …

Moc rozruchu akumulatora

rozruchPrawdziwym wyzwaniem dla każdego akumulatora samochodowego jest rozruch zimnego silnika na mrozie. Przyczyny tego zjawiska są dwie – spadek dostępnej mocy rozruchowej baterii wraz ze spadkiem temperatury oraz wzrost zapotrzebowania na nią podczas rozruchu zimnej jednostki napędowej ze względu na …

Srebro w akumulatorze

Producenci dodają do stopów srebro, które znacząco poprawia trwałość i wydajność akumulatorów – przykładem są tu baterie Bosch Silver. Wiadomo, że srebro to jeden z najlepszych przewodników prądu. Kratka wykonana z drobnokrystalicznego stopu wykorzystującego srebro ma istotnie mniejszą rezystancję (opór …

Proces rekombinacji akumulatorów

Interesującą technologią, zbliżającą akumulator kwasowo-ołowiowy do idei pełnej bezobsługowości, jest tzw. proces rekombinacji. Wykorzystuje on zdolność wilgotnego ołowiu gąbczastego, czyli ujemnego materiału czynnego, do bardzo szybkiej reakcji z tlenem. Proces ładowania pokrywa się w takiej baterii z procesem zachodzącym w …

Baterie bezobsługowe

akumulator-bezobsługowyBaterie zwane bezobsługowymi mają konstrukcję, która do minimum ogranicza konieczność uzupełniania wody. Chodzi tu o technologie, które redukują szybkość tworzenia się gazów (wodoru i tlenu) podczas ładowania. O ile w konstrukcjach tradycyjnych dominował stop ołowiu z antymonem jako materiał do …

Wymagania stawiane akumulatorom

Od XIX wieku – zmieniając budowę i stosując coraz to lepiej dopracowane materiały – uzyskano wzrost pojemności i energii właściwej ogniwa, odporności na coraz większą liczbę ładowań i rozładowań, ograniczono wpływ środowiska pracy akumulatora na jego żywotność oraz uproszczono jego …