Wymiana płynu chłodzącego – Fiat Uno

Silniki Fiata Uno są chłodzone cieczą w układzie regulowanym termostatem i wyposażonym w wentylator chłodnicy. Dobór elementów układu chłodzenia zapewnia prawidłową temperaturę silnika również podczas wolnej jazdy w terenie. Podstawowe elementy układu chłodzenia zostały pokazane na rysunku 2.66.

Wymiana płynu chłodzącego

Poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym powinien zawsze przekraczać dolną kreskę. Podczas sprawdzania poziomu płynu silnik musi być zimny, ponieważ w stanie nagrzanym stan płynu w zbiorniku jest wyższy ze względu na swoją rozszerzalność cieplną. Konieczność ciągłego uzupełniania płynu w zbiorniku świadczy o istnieniu nieszczelności w układzie. W takim przypadku należy użyć pompki do sprawdzania ciśnienia w układzie. Pompkę wkręca się w chłodnicę w miejsce korka wlewu i wytwarza nią ciśnienie 1 kG/cm2. Jeśli układ jest szczelny, to ciśnienie nie powinno spaść.

Może się jednak zdarzyć, że płyn wycieka przez korek chłodnicy, który w związku z tym też wymaga sprawdzenia szczelności. W tym celu korek podłączyć do pompki i uruchomić ją. Prawidłowo funkcjonujący korek musi się otworzyć, jeżeli ciśnienie wynosi 0,8 kG/cm3.

Układ chłodzenia jest napełniony roztworem środka niezamarzającego „Paraflu 11″. Samą wodę powinno się stosować tylko w sytuacji koniecznej i możliwie szybko wymienić ją na zalecany płyn. „Paraflu 11″ chroni nie tylko przed zamarznięciem, ale i powstrzymuje procesy korozyjne w silniku. Dlatego też stosując płyn innej marki należy upewnić się co do jego przydatności.

Układ chłodzenia opróżnia się w sposób następujący.

■    Odkręcić korek chłodnicy.

■    Całkowicie otworzyć zawór nagrzewnicy na tablicy rozdzielczej.

■    Otworzyć kurek spustu płynu umieszczony w chłodnicy z prawej strony na dole i zebrać wypływający płyn.

■    Odłączyć od chłodnicy dolny przewód gumowy i zebrać resztę płynu.

Napełnianie układu chłodzenia odbywa się w sposób następujący.

■    Ponownie podłączyć dolny przewód chłodnicy.

■    Zamknąć kurek spustu płynu.

■    W razie potrzeby zdjąć korek z chłodnicy.

■    Napełnić chłodnicę prawie pod krawędź roztworem płynu niezamarzającego.

■    Ponownie założyć korek chłodnicy.

■    Napełnić do dolnej kreski zbiornik wyrównawczy.

■    Całkowicie otworzyć zawór nagrzewnicy.

■    Pozostawić uruchomiony silnik, aż włączy się wentylator chłodnicy.

■    Sprawdzić, czy nie ma wycieków płynu i w razie potrzeby dociągnąć opaski zaciskowe.

■    Wyłączyć silnik i pozostawić do ochłodzenia.

Uzupełnić ewentualnie płynem zbiornik wyrównawczy. Całkowita pojemność układu chłodzenia wynosi około 4,6 dm3 (silnik 900) lub 6,1 dm 3 (silniki 1100/1300).

Korek chłodnicy odkręca się tylko wówczas, gdy układ chłodzenia został opróżniony. Normalnie do uzupełniania układu służy zbiornik wyrównawczy. Korek chłodnicy jest zaopatrzony w ciśnieniowy zawór dwudrożny, przez który płyn wydostaje się do zbiornika wyrównawczego i powraca podczas stygnięcia.