Wymiana półosi (silniki 1300 D/1700 D) – Fiat Uno

Półosie przenoszą napęd ze skrzyni biegów na przednie koła i są zaopatrzone w przeguby homokinetyczne w pobliżu zwrotnic i quasi-homokinetyczne przy przekładni głównej. Półosie i przeguby do samochodu Turbo i.e. mają konstrukcję bardziej wzmocnioną i dlatego też zostały omówione osobno.

Prawa, dłuższa półoś ma dodatkowy ciężarek służący jako tłumik drgań. Należy regularnie sprawdzać stan osłon gumowych. Wyciekający smar lub olej wskazują na pęknięcie osłon. W przypadku uszkodzenia osłony od strony skrzyni biegów wystarczy ją wymienić. Natomiast gdy nieszczelna jest osłona przegubu homokinetycznego, wówczas trzeba wymienić całą półoś. ponieważ z reguły woda i zanieczyszczenia przeniknęły już do przegubu uszkadzając go. Przeguby są bardzo czułe na zanieczyszczenia.

■    Wprowadzić samochód na podnośnik i zdjąć przednie kola.

■    Odkręcić nakrętkę czopa piasty, blokując piastę hamulcem nożnym.

■    Odłączyć zwrotnicę od kolumny zawieszenia.

■    Podnieść samochód i spuścić olej przekładniowy.

■    Poluzować osłonę gumową półosi przy skrzyni biegów.

■    Wysunąć półoś z piasty koła, odchylając przy tym zwrotnicę,

■    Wyciągnąć półoś ze skrzyni biegów.

■    Po zdemontowaniu pierścienia osadczego i zsunięciu przegubu trójpalcowego można zdjąć gumową osłonę.

■    Podczas wymiany dłuższej półosi należy ciężarek przykręcić do nowej półosi w tym samym miejscu. Położenie to jest bardzo ważne, ponieważ ma wpływ na prawidłowe tłumienie drgań.

■    Nową półoś wprowadzić najpierw w skrzynię biegów i umocować osłonę (użyć nowej opaski zaciskowej).

■    Następnie wsunąć w piastę dobrze posmarowany wielowypust półosi i prowizorycznie umocować nową nakrętką.

■    Przykręcić zwrotnicę do kolumny zawieszenia. Stosować zalecany moment dokręcania.

■    Dokręcić wymaganym momentem nakrętkę czopa piasty i starannie zabezpieczyć.

■    Napełnić skrzynię biegów olejem.

■    Założyć przednie kola.

Wymiana półosi (silnik 1300 Turbo)

W przeciwieństwie do pozostałych wersji silnikowych samochód Turbo i.e. ma półosie o jednakowej długości, wyposażone w przeguby homokinetyczne zarówno przy kołach, jak i skrzyni biegów. Odsunięcie przekładni głównej od podłużnej osi samochodu jest kompensowane wałkiem pośrednim wspartym o kadłub silnika. Regularnie należy sprawdzać stan techniczny osłon gumowych przegubów.

■    Wprowadzić samochód na podnośnik i zdjąć koła przednie.

■    Odkręcić nakrętkę czopa piasty. Piastę zablokować hamulcem nożnym.

■    Podnieść samochód i odkręcić póloś od skrzyni biegów lub (prawą) od wałka pośredniego.

■    Odsunąć na bok półoś i wyciągnąć ją z piasty.

■    Wsunąć w piastę półoś z nasmarowanym wielowypustem i prowizorycznie umocować nakrętką.

■    Przykręcić półoś do kołnierza przy skrzyni biegów lub przy wałku pośrednim.

■    Dokręcić wymaganym momentem nakrętkę czopa piasty i starannie zabezpieczyć.

■    Założyć przednie koła.