Wymiana rozdzielacza zapłonu – Fiat Uno

Wymiana rozdzielacza zapłonu – Fiat Uno

Wymontowanie rozdzielacza zapłonu przeprowadza się następująco.

■    Przed wyjęciem rozdzielacza obrócić wał korbowy tak. aby tłoki 1. i 4. cylindra znalazły się w punkcie ZZ:

zdjąć pokrywę głowicy i przy wykręconych świecach obracać wał korbowy, aż oba zawory 1. cylindra będą zamknięte:

–    aby upewnić się, chwycić palcami dźwigienkę zaworu i sprawdzić, czy istnieje rzeczywisty luz (silnik 900) lub obserwować położenie krzywek, które muszą być odchylone w przeciwnych kierunkach o 45 od pionu (silniki 1100/1300);
—    po takim ustawieniu znaki kontrolne przy kole pasowym muszą się pokryć.

■    Zdjąć kopułkę rozdzielacza zapłonu i na obudowie zaznaczyć rysikiem położenie palca. Podczas montażu palec musi ponownie zająć to samo położenie.

■    Odłączyć od rozdzielacza cienki przewód (nie dotyczy silnika 900 ES), odkręcić nakrętkę w podstawie rozdzielacza i rysikiem zaznaczyć położenie rozdzielacza w stosunku do silnika.

■    Ściągnąć przewód podciśnieniowy (nie dotyczy silnika 900 ES).

■    Rozdzielacz wyjąć prosto do góry i ołówkiem zaznaczyć na jego obudowie nowe położenie palca.

Rozdzielacz zapłonu montuje się w kolejności odwrotnej. Koniec palca rozdzielacza ustawić na kreskę naniesioną wcześniej ołówkiem i rozdzielacz wsunąć w otwór, zachowując oznaczenie w jego podstawie. Sprawdzić, czy palec pokrył się ze znakiem wykonanym rysikiem, ponieważ może się zdarzyć, że wałek rozdzielacza przeskoczy o jeden ząbek. W takim przypadku należy wyjąć rozdzielacz i prawidłowo go włożyć. Ustawić kąt wyprzedzenia zapłonu – nie dotyczy silnika 900 ES. Po dokręceniu nakrętki w podstawie rozdzielacza jeszcze raz sprawdzić zapłon i podłączyć przewód podciśnieniowy.