Wymiana termostatu – Fiat Uno

Wymiana termostatu – Fiat Uno

Termostat otwiera się w temperaturze 85…89ºC (silnik 900) lub 83-87ºC (silniki 1100/1300). W celu wymontowania termostatu należy spuścić płyn z układu poniżej termostatu, odłączyć górny przewód gumowy i odkręcić od kadłuba obudowę termostatu, Wyjąć termostat i poddać kontroli.

■    Zawiesić termostat w naczyniu z wodą i termometrem,

■    Podgrzewać naczynie od dołu, sprawdzając, czy termostat lub termometr nie stykają się ze ścianką, ponieważ ma to wpływ na prawidłowość wyników.

■    Zaobserwować, w jakiej temperaturze nastąpi otwarcie termostatu, i wynik porównać z wymaganą wartością.

■    Jeśli termostat nie zda egzaminu, to należy go wymienić na nowy. ponieważ nie podlega naprawie.

■    Z powrotem zamontować obudowę i przewód, zwracając uwagę na stan uszczelki.

■    Napełnić układ chłodzenia płynem.