Zapalanie się samochodów w wyniku wypadków

Wiadomo, że mieszanka paliwowo-powietrzna zapala się jedynie wówczas, gdy zawartość w niej paliwa wynosi 1,4 … 6%. W zbiorniku paliwa stężenie par benzyny wynosi od 10 (przy 17°C) do 50% (przy 40°C). dzięki czemu niemożliwe jest zapalenie paliwa w zbiorniku. Pary benzyny ‚imają większą gęstość niż powietrze i dlatego opadają na dól. Pary te mogą gromadzić się w zakrytych i nieprzewietrzalnych przestrzeniach, takich jak bagażnik, podczas gdy przedział silnikowy jest otwarty z dołu i z góry i intensywnie przewietrzany. W bagażniku, zawierającym zbiornik paliwa lub otwór wlewu paliwa, pary benzyny mogą powstawać w zasadzie tylko na skutek nieprawidłowego tankowania paliwa na stacji benzynowej (niewłaściwe, nieszczelne zakręcenie korka wlewowego, przypadkowe rozlanie benzyny w bagażniku).

Jednak następnie, nawet w razie krytycznego stężenia wywołanego przez rozlanie paliwa podczas tankowania, przewietrzanie bagażnika podczas ruchu samochodu zmniejsza stężenie par do bezpiecznej wartości. Stąd wynika wniosek, że występowanie krytycznego stężenia mieszanki paliwowo-powietrznej w bagażniku może zdarzać się tylko w wyjątkowych przypadkach.

Teoretycznie wyciekanie paliwa może nastąpić na skutek uszkodzenia układu zasilania. Liczne badania zderzeń samochodów (nawet, gdy przewody paliwowe umieszczane w najbardziej zagrożonych miejscach) wykazały jednak, że przewody paliwowe nie ulegały uszkodzeniom. Można więc stwierdzić, że przewody paliwowe nie są stałym źródłem zapalania. Źródłem zapalania natomiast może być zbiornik paliwa. Stąd wynika nakaz, zwracania szczególnej uwagi przy projektowaniu na miejsce umieszczenia zbiornika paliwa.