Zasiarczenie akumulatora

akumulator-zasiarczonyW sprawnym akumulatorze gęstość elektrolitu wynosi 1,26-1,28 kg/l. Ponieważ przy oddawaniu prądu (rozładowaniu) kwas siarkowy jest rozkładany, gęstość kwasu zmienia się z 40% wagowych przy pełnym naładowaniu do około 16% w akumulatorze rozładowanym. Elektrolit w baterii w pełni rozładowanej ma gęstość 1,1 kg/l. Odłożony na obu elektrodach siarczan ołowiu jest bardzo słabym przewodnikiem prądu, co powoduje wzrost oporu wewnętrznego.

Podczas ładowania ogniwa zachodzi proces odwrotny. Na płycie dodatniej odkłada się tlenek ołowiu, na ujemnej – ołów, przy jednoczesnym ubytku siarczanu ołowiu. Jeżeli akumulator pozostaje przez długi czas rozładowany lub gdy stężenie kwasu siarkowego jest zbyt wysokie, następuje zasiarczenie baterii. Zjawisko niekorzystne dla ponownego procesu ładowania – w związku z tym, jeżeli przechowujemy „uruchomiony”, czyli napełniony elektrolitem akumulator, róbmy to w stanie naładowanym.