ZESTAW WSKAŹNIKÓW Fiat 125 P

tmp61a6-9ZESTAW WSKAŹNIKÓW 1 – wskaźnik temperatury, 2 lampka kontrolna ciśnienia oleju. 3 -szybkościomierz, 4 – licznik kilometrów (drogomierz). 5- pokrętło zerowania dodatkowego liczniku kilometrów,
6 – dodatkowy licznik kilometrów zerowaniem), 7 – lampka kontrolna rezerwy paliwa, 8 wskaźnik poziomu paliwa 9 – lampka kontrolna kierunkowskazów. 10-lampka kontrolna świateł drogowych, 11 lampka kontrolna włączonego urządzenia rozruchowego. 12 – lampka kontrolna ładowania akumulatora. 13 – lampka kontrolna hamulca. 14- lampka kontrolna włączonego oświetlenia zewnętrznego i wskaźników

Szybkościomierz (3) ma na skali umieszczone czerwone punkty określające dopuszczalne maksymalne prędkości na poszczególnych biegach:

na I    biegu    –    maksymalnie    40 km/h,

na II    biegu    –    maksymalnie    65 km/h,

na III    biegu    –    maksymalnie    100 km/h.

Prędkości tych, ze    względu na trwałość silnika, nie należy przekraczać nawet w przypadku łatwego ich osiągania (np. przy jeździe z góry), gdyż może to spowodować poważne uszkodzenie silnika.

–    Licznik kilometrów (4), określa łączny przebieg samochodu.

–    Pokrętło zerowania dodatkowego licznika kilometrów (5), przy pokręcaniu w prawo, powoduje ustawienie licznika dodatkowego na zero.

–    Dodatkowy licznik kilometrów z zerowaniem (6) umożliwia (po ustawieniu na zero) bezpośredni odczyt przebytej drogi w zakresie 0…999 km. Zerowanie należy wykonywać podczas postoju, gdyż wykonywanie tej czynności podczas jazdy może uszkodzić licznik.

–    Lampka kontrolna rezerwy paliwa (7) świeci się, jeżeli jest niski poziom paliwa w zbiorniku (4,5…7 dm³). Krótkotrwałe świecenie tej lampki może wystąpić również przy większej ilości paliwa w zbiorniku pod wpływem gwałtownych ruchów samochodu na nierównościach lub podczas jazdy po zakręcie. Najbardziej miarodajne (w wątpliwych przypadkach) jest sprawdzę nie, czy lampka świeci po zatrzymaniu samochodu.

–    Wskaźnik poziomu paliwa (8) ma podziałkę określającą pełen zbiornik (4/4), pół zbiornika (1/2) i pusty zbiornik (0).

–    Lampka kontrolna kierunkowskazów (9) sygnalizuje działanie kierunkowskazów przerywanym zielonym światłem.

–    Lampka kontrolna (10) świateł drogowych (niebieska) świeci się. jeżeli są włączone światła drogowe.

–    Lampka kontrolna (11) włączonego urządzenia rozruchowego (żółta) świeci się (światłem przerywanym), jeżeli gałka jest wysunięta.

–    Lampka kontrolna ładowania akumulatora (czerwona) powinna świecić się przy włączonym zapłonie i nie pracującym silniku Z chwilą uruchomienia silnika lampka powinna zgasnąć.

Świecenie się lampki kontrolnej ładowania podczas pracy silnika wskazuje na nieprawidłowe działanie układu ładowania akumulatora i konieczność usunięcia niesprawności.
—    Lampka kontrolna (13) hamulca (czerwona) sygnalizuje przerywanym światłem zahamowanie samochodu dźwignią hamulca postojowego, a ciągłym światłem niesprawność jednego z obwodów hamulca polegającą na braku ciśnienia płynu w jednym z dwóch obwodów podczas hamowania

–    Lampka kontrolna (14) włączonego oświetlenia zewnętrznego i wskaźników (zielona) świeci się, jeżeli są włączone światła zewnętrzne i oświetlenie wskaźników.